From ZieloneBrygady

Las - grunt:

  • 1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:
    • a) przeznaczony do produkcji leśnej lub
    • b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
    • c) wpisany do rejestru zabytków;
  • 2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne;


Źrodlo: http://www.ekologia.pl