From ZieloneBrygady

Lasów uszkodzenia- wymieranie lasów na wielkich obszarach Europy i innych kontynentów stało się najpoważniejszym sygnałem ostrzegawczym. Najbardziej narażone są lasy iglaste – sosnowe, świerkowe i jodłowe, znacznie mniej odporne niż lasy liściaste. Bez wątpienia za te szkody ponoszą odpowiedzialność zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki i azotu. Z drugiej strony wymierać poczęły lasy również i na tych obszarach, na które takie skażenia powietrza nie występują. Lasy wymierają także na skutek obniżenia się poziomu wód gruntowych (np. w pobliżu dużych wyrobisk, kopalni odkrywkowych i żwirowni). Zdecydowane obniżenie zawartości szkodliwych substancji tworzących kwasy w powietrzu, przede wszystkim poprzez odsiarczanie węgla, byłoby dla nich ratunkiem.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994