From ZieloneBrygady

LFA-ONW - Obszar o niekorzystnych warunkach gospodarki rolnej; wyznaczony obszar dający podstawę do wypłacania rolnikom płatności kompensujących niekorzystne warunki w jakich prowadzą gospodarkę; polski skrót ONW

Źrodlo: Andrzej Jermaczek, Paweł Pawlaczyk: Natura 2000 u progu - ochrona elementów europejskiego dziedzictwa przyrodniczego w Polsce, WWF, Warszawa