From ZieloneBrygady

Lodowce - większa część istniejących na Ziemi zasobów słodkich wód zgromadzona jest w lodowcach górskich i wokół obu biegunów. Woda pochodząca z ich topnienia zasila nie tylko morza, ale również rzeki i jeziora (przede wszystkim w Ameryce Północnej). Gdyby lodowce podbiegunowe uległy stopnieniu, poziom mórz podniósłby się o 60 m i pewna część kontynentów uległaby zatopieniu. W ostatnim czasie naukowcy stwierdzili, że produkowane przez człowieka toksyczne substancje są przenoszone przez wiatr i opady i osadzają się w lodowcach podbiegunowych.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994