From ZieloneBrygady

Masowa hodowla zwierząt- zmiany w gospodarce rolnej sprawiły, że wielu rolników wyspecjalizowało się hodowli tylko jednego gatunku zwierząt. Przykładem takich wielkich ferm są tuczarnie świń bądź kurniki, w których zwierzęta przebywają w ciasnych klatkach, nie widząc nigdy światła dziennego. Nie tylko złe warunki życia zwierząt decydują o poważnych wadach wielkich ferm. Problemem uciążliwym dla środowiska stają się odchody zwierząt (gnojowica).

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994