From ZieloneBrygady

Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska - od czasu pierwszej konferencji ekologicznej ONZ w Sztokholmie w 1972 roku, obchodzi się dzień 5 czerwca jako międzynarodowy dzień ochrony środowiska. W dniu tym organizuje się wystawy, drukuje plakaty, w gazetach pojawiają się artykuły na ten temat. Prowadzone są także akcje ekologiczne i konferencje związane z różnymi problemami: oszczędzania energii, dni bez samochodu, niebezpieczeństw stosowania środków chemicznych itd.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994