From ZieloneBrygady

Miano Coli - określenie najmniejszej objętości wody (w cm3), w której za pomocą testów fermentacyjnych można wykazać obecność bakterii „Escherichia Coli” (pałeczka okrężnicy). Ich obecność świadczy o zanieczyszczeniu wody ściekami bytowymi i wzbudza podejrzenie o możliwość istnienia w wodzie bakterii chorobotwórczych. Obniżenie miana Coli poniżej dopuszczalnego jest sygnałem zagrożenia epidemiologicznego.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994