From ZieloneBrygady

Miasta molochy - na całym świecie ludzie ciągną do miast, sądząc, że tam znajdą dostatek pracy i lepsze warunki życia. Budowa nowych domów i ulic powoduje rozrost miast, któremu często nie dorównuje infrastruktura (zaopatrzenie w wodę, ciepło, komunikacja, szkoły itd.) Miasta są producentami skażeń środowiska – głównie powietrza i wód. Warunki życia w miastach - molochach stają się coraz gorsze. W roku 1990 obliczono, że prawie połowa mieszkańców Ziemi mieszkała w miastach ponad 100-tysięcznych. W roku 1870 było na całym świecie 10 miast milionowych, dziś jest ich 155.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994