From ZieloneBrygady

Mieszane kultury - uprawa wielu, tolerujących się wzajemnie gatunków roślin. Wyższość mieszanych kultur nad monokulturami wynika z równomiernego wykorzystania gruntu i zawartych w glebie substancji odżywczych oraz mniejszej wrażliwości na choroby i szkodniki. Kultury mieszane nie wymagają silnego nawożenia nawozami sztucznymi oraz stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994