From ZieloneBrygady

Mikoryza - zjawisko współżycia grzybów z korzeniami roślin wyższych. Uczestnicy tego współżycia czerpią korzyści polegające na wzajemnej wymianie substancji odżywczych (np. grzyb rozkładając zawarte w glebie związki, dostarcza roślinie związków azotu). Gdy równowaga zostanie zachwiana, następuje trawienie strzępków grzyba przez roślinę, lub też grzyb staje się pasożytem. Rozwój wielu roślin zależy od obecności grzybów mikoryzowych. Np. nasiona storczyka kiełkują tylko w obecności odpowiedniego gatunku grzyba. Inne rośliny mogą rosnąć bez współżycia z grzybem, ale w jego obecności rosną bujniej. Korzenie drzew w lesie żyją w symbiozie z grzybami i np. maślak zwykły żyje w symbiozie z sosną, a maślak żółty z modrzewiem.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994