From ZieloneBrygady

Morza (Oceany) - 70% powierzchni kuli ziemskiej pokrywają wody. Zanieczyszczone prądy morskie powodują skażenie kolejnych obszarów mórz i oceanów. Zanieczyszczenia przynoszą do morza rzeki, skaża je gospodarka ludzka na wybrzeżu (miasta, kąpieliska, duży ruch turystyczny), a także tankowce. Ważnym problemem zachowania czystości mórz jest wprowadzenie zakazu składowania substancji chemicznych i radioaktywnych. Niestety niektóre państwa stosują ten proceder. Praktyki te stoją w rażącej sprzeczności z wykorzystaniem mórz jako źródła pokarmu (ryby itp.).

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994