From ZieloneBrygady

Motyle - rząd owadów łuskoskrzydłych, z racji pięknego ubarwienia są masowo zabijane i kolekcjonowane, mimo że w większości są chronione i że zagraża im wymarcie. W Europie Środkowej w takim niebezpieczeństwie znalazło się ok. 470 gatunków motyli. Tak jak wszystkie owady są one związane ze światem roślinnym i pełnią ważną rolę w zapylaniu roślin kwiatowych. Motyle są na ogół związane z określonym gatunkiem rośliny, gdzie znajdują pożywienie. Dlatego też niszczenie pewnych roślin jest zarazem niszczeniem środowiska życia określonych gatunków motyli.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994