From ZieloneBrygady

Natężenie dźwięku – pojęcie to odnosi się do średniej wartość gęstości, jaką posiada strumień energii akustycznej. Rozchodzi się on w postaci fali, która zmienia się okresowo. Jednostką natężenia dźwięku jest W/m2. Jest ono odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości jaki dzieli odbiorcę/odbiornik od źródła.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994