From ZieloneBrygady

Natura – stan środowiska nie przekształcony żadną działalnością człowieka, do którego zaliczamy zarówno organizmy żywe jak i materię nieożywioną. Z filozoficznego punktu widzenia, mianem tym określamy przyrodę, której przeciwstawia się cywilizacji.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994