From ZieloneBrygady

Nitryfikacja – jest to proces biologicznego utleniania amoniaku do azotanów, który zachodzi w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na utlenianiu jonów amonowych (amonifikacja) do jonów azotynowych, który przeprowadzają bakterie z rodzaju Nitrosomonas:

NH4+ + 1½ O2 → NO2- + 2H + H2O

Drugi etap polega na utlenieniu jonów azotynowych do jonów azotanowych przez bakterie z rodzaju Nitrobacter:

NO2-+ ½ O2 → NO3-

Bakterie przeprowadzające omawiany proces to tlenowe bakterie autotroficzne, które korzystają z związków nieorganicznych jako źródło energii potrzebnej im do wiązania CO2. Nitryfikacja to jeden z podstawowych procesów umożliwiających krążenia azotu (N) w przyrodzie.