From ZieloneBrygady

Ochrona środowiska - działalność mająca na celu ochronę wszystkich elementów otoczenia przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka oraz takie kształtowanie środowiska człowieka, aby zapewniało mu ono optymalne warunki rozwoju fiz. i psych.