From ZieloneBrygady

Ochrona gatunków – na Ziemi występują bądź występowały miliardy gatunków zarówno roślin jak i zwierząt. Część znamy jedynie ze skamielin bądź okazów muzealnych. Powodem ich wyginięcia były: rozliczne katastrofy, zmiany klimatu bądź też najzwyczajniej w świecie działalność człowieka np. polowania, zatruwanie środowiska sztucznymi, chemicznymi środkami; zniszczeń środowisk naturalnych, czyli przestrzeni życiowej dla wielu gatunków.

Aby zapobiec dalszemu spadkowi liczebności gatunków i ochrony tych, które jeszcze występują postanowiono utworzyć odpowiednie regulacje prawne, które umożliwiłyby efektywną ochronę gatunków oraz ich siedlisk. Regulacje takie posiada niemal każde państwo, lepiej bądź gorzej dostosowane do potrzeb danego regionu.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994