From ZieloneBrygady

Odnawialne źródła energii - nazywane są tradycyjnie źródła wykorzystujące energię zawartą w:

  • biomasie (słoma, drewno etc.)
  • promieniowaniu słonecznym (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne)
  • spadku wód
  • falach morskich
  • wietrze
  • cieple zawartym w otaczającym powietrzu lub w zbiornikach wodnych (pompy ciepła)

Należy zwrócić uwagę na to, że wszystkie wymienione źródła czerpią energię pośrednio lub bezpośrednio z promieniowania słonecznego. Wspólną cechą odnawialnych źródeł jest to, że obecne ich wykorzystanie nie ma wpływu na ich potencjał energetyczny w przyszłości. Jednakże należy zwrócić uwagę, że pojęcie odnawialności wiąże się ze zdolnościami regeneracyjnymi źródła. Ponieważ rzeczywistym źródłem energii jest słońce, wciąż tracące swoją energię, można uznać, że nazwa "odnawialne źródła energii" jest nazwą tradycyjną.

Spis treści

Wiatr

Kolektory słoneczne

Edukacyjne kolektory słoneczne

Ogniwa fotowoltaiczne

Suszarka do suszenia ziół zasilana fotowoltaicznym ogniwem słonecznym

Biomasa

Pompy ciepła

Pompy ciepła to urządzenia wykorzystujące zarówno paliwa konwencjonalne (do napędu pompy) jak i ciepło odnawialne zawarte w powietrzu lub wodzie. Pompa ciepła - sprawnosć konwersji

Zobacz także

Zasoby odnawialne