From ZieloneBrygady

Pestycydy - to chemiczne środki ochrony roślin. Do tych środków zaliczamy m.in.:

  • herbicydy - środki chwastobójcze,
  • insektycydy - środki owadobójcze,
  • fungicydy - środki grzybobójcze.

Środki te zwiększają plon roślin uprawnych, jednak nie są obojętne dla środowiska. Wiele środków owadobójczych zabija nie tylko niepożądane owady, ale również pożyteczne bezkręgowce i kręgowce zmiennocieplne. Ponadto dostają się w obieg pokarmowy, szkodzą w taki sposób również zwierzętom i ludziom. Zbadano, że aż w 40% losowo wybranych próbek warzyw i owoców można znaleźć śladowe ilości pestycydów.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994