From ZieloneBrygady

Promieniowanie jądrowe - promieniowanie elektromagnetyczne lub korpuskularne wysyłane przez substancje promieniotwórcze. Wyróżniamy 3 główne rodzaje p. jądrowego:

  • α, które jest strumieniem cząstek alfa będących jądrem helu;
  • β, w tym wypadku radioizotopem jest Jod 131. Po jego rozpadzie powstaje atom ksenonu 131 oraz cząstka beta;
  • γ, o podobnym charakterze do promieniowania rentgenowskiego. Jest ono bardziej przenikliwe. Emisja tego promieniowania nie wpływa na liczbę atomową.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994