From ZieloneBrygady

Promieniowanie jonizujące – promieniowanie elektromagnetyczne lub korpuskularne posiadające energię kwantu bądź cząstki, która pozwalałaby na oderwanie elektronu od atomu lub cząstki. Za zjawisko jonizacji odpowiadają cząstki podstawowe (elementarne) tj. elektrony czy protony, kwantowe strumienie o wysokiej energii, a także neutrony. Źródłem tego typu promieniowania są substancje promieniotwórcze, wybuchy jądrowe, reaktory atomowe itd.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994