From ZieloneBrygady

Rozszczepianie jądra atomowego - jest podziałem jądra na kilka (najczęściej dwie) części. rozróżnia się samorzutne i wymuszone rozszczepienia jądra. rozszczepienie jądra bez zewnętrznego oddziaływania nazywamy samorzutnym. Wymuszone rozszczepienie zachodzi, gdy jądro rozpada się pod wpływem energii doprowadzonej do niego w wyniku pochłonięcia cząstki (np. powolnego neutronu) lub kwantu gamma. Rozszczepianiu jądra towarzyszy emisja dużej ilości energii oraz wtórnych swobodnych neutronów. Uwolnione neutrony mogą zapoczątkować reakcję łańcuchową. W technice jądrowej oprócz rozszczepień jądrowych odgrywają rolę promieniotwórcze rozpady jąder, którym również towarzyszy emisja energii i promieniowania.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994