From ZieloneBrygady

Ugory - teren nie nadający się do uprawy lub nie uprawiany celowo i przez to pozostawiony samemu sobie. Ugory są siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt, które zostały wyparte z terenów eksploatowanych rolniczo, stanowiąc dla nich ostatnią możliwość przeżycia. Stają się w ten sposób cennym rezerwatem umożliwiającym utrzymanie różnorodności gatunkowej flory i fauny.


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994