From ZieloneBrygady

Uran - pierwiastek promieniotwórczy, używany jest jako paliwo w reaktorach atomowych. Okres połowicznego rozpadu jest bardzo długi, rzędu mld lat. W przyrodzie występuje w różnych minerałach, z których najważniejsze to blenda uranowa oraz karnotyt, uraninit. Największe ich złoża znajdują się. w Afryce, Kanadzie, USA, krajach byłego ZSRR. Uran naturalny jest mieszaniną trzech izotopów: o masie atomowej 238,235 i 234.


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994