From ZieloneBrygady

Urządzenia ochrony atmosfery - mechanizmy, zespoły elementów, przyrządów, instalacje i wszelkie techniczne obiekty służące do usuwania cząstek stałych, ciekłych i gazowych z powstających w różnych procesach i wydalanych do atmosfery gazów odlotowych. Urządzenia oczyszczające gazy odlotowe dzielą się na: - urządzenia do oddzielania z gazu rozdrobnionych zanieczyszczeń stałych (pyłu) zwane odpylaczami, - urządzenia do oddzielania kropelek cieczy (mgieł); odemglanie towarzyszy z zasady procesom odpylania, bądź redukcji zanieczyszczeń gazowych, - urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych. Konieczność stosowania urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych wynika głównie z potrzeby ochrony atmosfery. Znaczenie ma także możliwość oddzielenia z gazów odlotowych substancji stanowiących gotowe produkty, bądź cenne dla produkcji surowce.


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994