From ZieloneBrygady

WWF (Fundusz na rzecz dzikich zwierząt) - agenda ONZ istniejąca od 1961 roku, oparta na funduszach prywatnych, która stawia sobie za cel ochronę i zachowanie dziko żyjących gatunków zwierząt.