From ZieloneBrygady

Wartość pH - jednostka miary określająca kwasowość środowiska. Używa się skali wartości od O do 14. Wartość pH O oznacza silny kwas, wartość pH 7 oznacza środowisko obojętne, najsilniejsza zasada posiada pH 14. Wartość pH można szybko określić za pomocą indykatorów, bądź potencjometrycznie. Najodpowiedniejszym odczynem dla wielu organizmów jest pH 7. Zakres odczynu wody przeznaczonej do picia wynosi pH 6,5 - 7,5.

Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994