From ZieloneBrygady

Waszyngtońska Konwencja w sprawie Ochrony Gatunkowej - w 1973 roku większość państw-członków ONZ podpisała konwencję w sprawie handlu rzadkimi dziko żyjącymi zwierzętami. Konwencja ta zabrania takiego handlu. Zwierząt tych nie wolno zabijać, zakazany jest także handel ich skórami i kłami. Sugestia ekologiczna: nie kupujmy wyrobów ze skór i kłów rzadkich zwierząt! Pochodzą one z przestępstwa!


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994