From ZieloneBrygady

Wody powierzchniowe - wody rzek, jezior i terenów podmokłych oraz ich brzegi są ważnym składnikiem krajobrazu, który nie tylko służy człowiekowi do wypoczynku, ale jest także środowiskiem życia licznych gatunków roślin i zwierząt. Wrażliwe biotopy w strefie nadbrzeżnej (np. trzcinowiska) są zagrożone przez wzrastający ruch turystyczny.


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994