From ZieloneBrygady

Wzrost gospodarczy - przez długi czas sądzono, że rozwój gospodarczy jest nieograniczony. Nie myślano przy tym, że w świecie, który jest ograniczony i skończony, ograniczone i skończone są zasoby surowcowe. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców Ziemi, malała przestrzeń zajmowana przez rośliny i zwierzęta, wzrastało skażenie środowiska naturalnego. Dziś twierdzi się, że w gospodarce należy przechodzić od wzrostu ilościowego do jakościowego. Polega to na unowocześnieniu metod produkcji, oszczędności energii i surowców oraz możliwie najmniejszym obciążaniu środowiska.


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994