From ZieloneBrygady

Zanieczyszczanie powietrza

wprowadzanie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę a także na zdrowie człowieka lub spowodować inne szkody w środowisku, bez względu na to, czy będą to substancje, dla których ustala się dopuszczalne stężenia, czy też inne substancje. Zanieczyszczanie powietrza należy do najniebezpieczniejszych zagrożeń środowiska, przede wszystkim ze względu na możliwość przenoszenia na duże odległości.