From ZieloneBrygady

Zanieczyszczenia gazowe Do charakterystycznych zanieczyszczeń występujących w formie gazowej należą: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu(NO2), tlenek węgla (CO), węglowodory (CnHm) oraz tzw. „utleniacze”.

Utleniacze są substancjami zanieczyszczającymi wtórnymi, powstałymi na drodze reakcji chemicznych podstawowych zanieczyszczeń. Zalicza się do nich ozon, dwutlenek azotu, formaldehyd i inne.


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994