From ZieloneBrygady

Zanieczyszczenie środowiska zapachami - jest taka formą skażenia środowiska, która w zależności od nasilenia narusza dobre samopoczucie człowieka. Nieprzyjemne zapachy występują często w powiązaniu ze szkodliwym dla zdrowia zanieczyszczeniem powietrza.


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994