From ZieloneBrygady

Zapylenie powietrza - cząsteczki pyłów zawartych w atmosferze mogą- często na skutek interakcji- być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, a także tworzyć mieszaniny wybuchowe (np. drobny pył węglowy, tlenek węgla, metan).


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994