From ZieloneBrygady

Zarośla nadrzeczne - drzewa i krzewy rosnące wzdłuż rzek i potoków. Są one od czasu do czasu zalewane wodą. Należą do coraz rzadziej spotykanego, naturalnego i nie zmienionego przez człowieka, krajobrazu. Stanowią naturalne siedlisko dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a ponadto barierę przed spływem różnych substancji z pól. Najbardziej niszczone są przez eksploatacje żwiru, przez "oczyszczanie" powierzchni dla potrzeb rolniczych i spiętrzanie rzek.


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994