From ZieloneBrygady

Zasada 3R (ang. reduce, reuse, recycle) czyli "ograniczaj powstawanie odpadów, używaj ponownie, odzyskuj".