From ZieloneBrygady

Zasoby naturalne - znajdujące się w przyrodzie bogactwa służące człowiekowi w gospodarce- np. Wszystkie surowce. W ochronie przyrody pojęcie to stosuje się w odniesieniu do podstaw życia: powietrza- wody- gleby.


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994