From ZieloneBrygady

Zasoby nienaruszalne wód powierzchniowych - minimalne przepływy wód w rzekach, które nie powinny być zmniejszane, ze względu na potrzebę zabezpieczenia życia organizmów wodnych, a także wymagania społeczne związane z rekreacją i wypoczynkiem.


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994