From ZieloneBrygady

Zasoby wód podziemnych - ilość wody podziemnej wolnej, zawartej w próżniach, porach i szczelinach skał budujących; rozpatrywany kompleks wodonośny lub wody przepływającej przez wybrany jego przekrój. Wody podziemne sa przeznaczone do zaspokajania zapotrzebowania na wodę pitną ludności w wyjątkowych przypadkach- dla tych użytkowników, którzy wymagają dobrej jakości wody (np.: produkcja leków, odżywek dla dzieci). Wyróżnia się zasoby: statyczne, dynamiczne (podlegające ruchowi) i eksploatacyjne.


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994