From ZieloneBrygady

Zasoby wód powierzchniowych - ilość wody płynącej ( rzeki, potoki, kanały) i stojącej (jeziora, stawy, zbiorniki naturalne lub sztuczne) znajdującej się na powierzchni ziemi.


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994