From ZieloneBrygady

Zasolenie wód - bardzo uciążliwe zanieczyszczenie wód powodowane nadmierną koncentracją łatwo rozpuszczalnych soli chlorków i siarczanów. Zasolenie dyskwalifikuje wodę zarówno do spożycia i zastosowania w rolnictwie (zasolenie gleby), jak i do wykorzystania w przemyśle (korozja). Metody odsalania wody są trudne i bardzo kosztowne, gdyż jedynie skuteczne jest odsalanie wody przez odparowanie. Największe źródło zasolenia wód stanowią zasolone wody kopalniane i ścieki przemysłu chemicznego.

Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994