From ZieloneBrygady

Zlewnia - jest częścią dorzecza zamknięto działem wodnym w dowolnym przekroju, np. Wodowskazowym, zapory itp. W przypadku gdy zlewnia obejmuje cały system rzeczny (tj. rzekę główną i jej dopływy) wówczas pojęcie zlewni jest równoznaczne z pojęciem dorzecza.

Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994