From ZieloneBrygady

Zooplankton - drobne zwierzęta bezkręgowe (wrotki, skorupiaki, widłonogi) unoszące się w toni wodnej. Główni konsumenci glonów i zawiesiny organicznej. Liczne gatunki tego zbiorowiska odbywają wędrówki pionowe w ciągu doby, ich przyczyną jest poszukiwanie pokarmu w powierzchniowych warstwach wody w nocy i ucieczka przed drapieżnikami (rybami) podczas dnia.