From ZieloneBrygady

Zwierząt ochrona - to przede wszystkim zespół zabiegów ograniczających negatywne oddziaływanie na nie. Zwierzęta, jak człowiek, odczuwają ból. Dlatego też istnieją przepisy prawne, nakazujące ludziom szacunek dla zwierząt i zakazujące niepotrzebnego zadawania im bólu i cierpień. Człowiek jest także zobowiązany stworzyć hodowanym przez siebie zwierzętom jak najlepsze warunki życia.

Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994