From ZieloneBrygady

Zwierzęta zagrożone - na świecie jest wiele zwierząt zagrożonych działalnością człowieka. Także w Polsce liczne gatunki zwierząt były lub są zagrożone wymarciem: kozice górskie, świstaki, żbiki.

Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994