Strona główna   Spis treści 

ZB nr 7(133)/99, 16-30.6.99
POZWALASZ NATO?

BOMBARDOWANIA NATO NISZCZĄ
BAŁKAŃSKIE ŚRODOWISKO

Greenpeace oświadczył w Atenach, że bombardowania Jugosławii przez NATO nie tylko powodują zanieczyszczenie na wielką skalę na całym terytorium bałkańskim, lecz również stwarzają niebezpieczeństwo poważnego wypadku nuklearnego.

zdjęcie 1 zdjęcie 2 zdjęcie 3

Martwią nas pociski nieustannie spadające na Bułgarię, docierające nawet do Sofii - powiedział Stelios Psomas, dyrektor greckiego Greenpeace'u. Bomby spadają niedaleko Elektrowni Atomowej w Kozłoduju, ryzykując wypadek o zasięgu kontynentalnym. Jeśli istnieje aspekt wojny dotyczący całej Europy, jest nim przypadkowe bombardowanie Kozłoduja - powiedział Psomas.

Ciągnące się tygodniami ataki powietrzne NATO na Jugosławię spowodowały zniszczenie zakładów petrochemicznych, wyzwalając tysiące ton trujących chemikaliów. Spalanie paliwa lotniczego w tysiącach lotów bojowych i pożary szalejące w całym Kosowie bez możliwości gaszenia dodatkowo obciążają środowisko.

Naloty spowodowały zanieczyszczenie powietrza niebezpiecznymi dioksynami (powstającymi przy spalaniu materiałów organicznych zawierających chlor). Pomiary zanieczyszczeń powietrza w północnej Grecji w kwietniu br., przeanalizowane w USA i na Uniwersytecie Exeter w Wielkiej Brytanii, wykazały rosnący poziom stężenia dioksyn w dni z wiatrami wiejącymi z północy. Psomas zapewnił, że wykryte stężenia nie powinny alarmować opinii publicznej, ponieważ dioksyny zagrażają zdrowiu człowieka tylko w przypadku konsumpcji przez łańcuch pokarmowy. Problem jest poważniejszy dla ludności na atakowanych terenach, bo cierpi ona skutki zanieczyszczenia powietrza i musi jednocześnie żyć w poważnie zniszczonym środowisku - dodał Psomas.

Informacje otrzymane od grup ekologicznych współpracujących z jedynym na Bałkanach biurem Greenpeace'u w Atenach wskazują, że zanieczyszczenie wskutek wojny dociera do Bułgarii i Macedonii. Bułgarscy ekolodzy donieśli o czarnej sadzy w powietrzu i na ziemi po zbombardowaniu zakładów chemicznych 6 km od granicy bułgarskiej. zdjęcie 4 zdjęcie 5

W wyniku ataków zwiększyła się również radioaktywność. W Macedonii poziom promieniowania radioaktywnego wzrósł 8 razy ponad stan przed bombardowaniami, chociaż pozostawał poniżej norm zagrożenia zdrowia ludności. Wskutek bombardowań zakładów przemysłu petrochemicznego, rafinerii i składów paliw nad Dunajem i jego dopływami, ropa naftowa dostała się do Dunaju. Kozłuduj zużywa ogromne ilości wody z Dunaju na chłodzenie reaktora i zawartość ropy może je zablokować. Gdyby inne możliwości chłodzenia nie były skuteczne, oznaczałoby to stopienie reaktora [ang. meltdown - przyp. red.] - oznajmił Psomas.

Ekosystem delty Dunaju jest zagrożony zanieczyszczeniami spływającymi z nurtem, chociaż szkody nie są od razu oczywiste. Prawdziwe skutki tej wojny wyjdą na jaw za kilka lat - przewiduje Psomas. Mimo że nie ma danych z Albanii, Rumunii i innych krajów bałkańskich, prawdopodobnie zanieczyszczenia środowiskowe z wojny NATO już tam dotarły. Zanieczyszczenie nie zna granic. Jeśli warunki meteorologiczne nie rozniosły go, wkrótce tak się stanie - oświadczył Psomas.

oprac. Piotr BeinNa podstawie artykułu Dina Kyriakidou pt. NATO bombing wrecks Balkan environment - GreenPeace, strona: http://202.139.253.156/news/20059901.html.
Zdjęcia na poprzedniej stronie - Rafineria w Panchevo, połowa kwietnia 1999, powyżej pożar lasu i składu paliwa (?).

początek strony

72 DNI W WYDANIU NATO

Jak czytamy w "Trybunie" z 5.6.99 - w ciągu 72 dni NATO dokonało 31 529 nalotów na Jugosławię.

Roli, jaką odegrały w nich Stany Zjednoczone tłumaczyć nie trzeba, można jednak przypomnieć, iż Clinton jest kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla.

Marcin "Narciarz" Opolski


początek strony

DZIEŃ ZIEMI W WOJSKU

Amerykańska armia utrzymuje ziemię, której bronimy.

zdjęcie 6

Zdolność efektywnego szkolenia Armii i osiągania najwyższych standardów w służbie Ameryce zależy od Waszych dzisiejszych działań jako żołnierzy. Uwzględniając środowisko przyrodnicze we wszystkim, co robicie, pomagacie utrzymać tereny poligonów, bronicie zasobów przyrodniczych Narodu i zapewniacie bezpieczne i zdrowe środowisko dla kolegów, ich rodzin i społeczności cywilnych.

GOTOWOŚĆ BOJOWA ZALEŻY OD ZDROWEJ ZIEMI I POLIGONÓW

3R OSZCZĘDZA PIENIĄDZE I POLEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA

Oszczędzaj zasoby przez powtórne użycie, recykling i unikanie marnotrawstwa.

Recykling zmniejsza wymaganą pojemność wysypisk śmieci w Ameryce, obniża koszty Armii usuwania odpadów i pomaga bazom wojskowym finansować programy ulepszania jakości życia.

ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU ZMNIEJSZA ILOŚĆ ODPADÓW
I OSZCZĘDZA MILIONY DOLARÓW NA GOTOWOŚĆ BOJOWĄ

Prawidłowo używaj i wyrzucaj farby, oleje i podobne materiały w domu i w pracy.

Odpowiedzialność za środowisko pomaga Armii oszczędzać środki finansowe na szkolenie i gotowość bojową.

RZETELNA OPIEKA NAD ŚRODOWISKIEM PODTRZYMUJE MISJĘ ARMII

Poznaj wymagania środowiskowe swojej pracy i źródła dodatkowej informacji, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Zaznajom się z kwestiami środowiskowymi w swojej bazie i zorientuj się, w jaki sposób możesz pomóc utrzymać ziemię, której bronimy.

tłum. Piotr BeinŹródło: strona: www.dtic.mil/soldiers/apr1999/features/earth.htmlZB nr 7(133)/99, 16-30.6.99

Początek strony