NR 7(133)/99 16-30 czerwca 1999 index 344850 ISSN 1231-2126
Zielone Brygady. Pismo ekologów
Grafika z okładki

Wersja offline

W NUMERZE M.IN.:

SPIS TRE¦CI

AUTORZY NUMERU

PRENUMERATA ZBPublikacja papierowa ZB kosztuje 2 zł.


 Spis numerów ZB 

stopka
ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929
Adres:  Wydawnictwo "Zielone Brygady", ul. Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków
tel. 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w. 28, 29, 30,
fax 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w. 26, 22
Internet:   zb@zb.most.org.pl   ||   http://www.most.org.pl/zb   ||   ftp://ftp.most.org.pl/zb
Konto:  Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Bank Ochrony ¦rodowiska S.A. o/Kraków nr 15401115-105428-27005-00,
swift code swift ebos pl pw
Redakcja:  Andrzej Żwawa (red. naczelny), Agnieszka B±k
NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU   21.6.99


Wydano przy pomocy finansowej:

Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej
NFO¦iGW