Strona główna   Spis treści 

ZB nr 14(140)/99, 1-15.10.99
PRAWO

PROKURATURA
A OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Spora część działań proekologicznych prowadzona jest przez osoby prywatne, kosztem własnego czasu i za własne pieniądze. Dlatego warto pamiętać o potencjalnych sojusznikach, którzy mogą okazać pomoc.

Jedną z takich pomocnych instytucji jest prokuratura. Jej zadaniem jest dbanie o przestrzeganie prawa. Wbrew obiegowej opinii jej działalność nie sprowadza się tylko do spraw karnych - prokuratorzy mogą również występować w sprawach administracyjnych czy cywilnych. Aczkolwiek zasadnicze pole działalności prokuratorów to sprawy karne. W ZB wielokroć pojawiają się teksty, które zdają się wskazywać na możliwość popełnienia przestępstwa. Swego czasu były to np. doniesienia o Jaworzynie Krynickiej. Ostatni taki tekst to Zagłada psów zamieszczony w ZB 7(133)99, s. 62, autorstwa Marcina "Narciarza" Opolskiego. Jest dla mnie zagadką dlaczego Autor miast informować o sprawie organa ścigania emanuje krwią i łzami na łamach ZB? Oczywiście prokuratorzy mają możliwość wszczęcia śledztwa z urzędu, ale nie jest wszak pewne czy ten właśnie nr ZB przeczytają, a nawet jeśli tak to czy tą właśnie stronę. Dlatego lepiej samemu napisać do prokuratury. A pisać można do dowolnej prokuratury i w dowolnej sprawie - jeśli nie jesteśmy pewni właściwości miejscowej prokuratury czy tego czy dana sprawa podlega odpowiedzialności karnej to nie jest to problemem. Prokuratura z urzędu zbada okoliczności sprawy, określi właściwą terytorialnie prokuraturę oraz wnoszącemu zawiadomienie udzieli stosownych pouczeń. I jeszcze jedno: ponieważ ustawodawca dał w przepisach Kodeksu postępowania karnego większe uprawnienia organizacją społecznym niż obywatelom, to zawsze lepiej aby to jakieś stowarzyszenie wystąpiło do prokuratury.

Wszystkim zainteresowanym przedstawiam poniżej wzór zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Mam nadzieję, że poskutkuje...

(Nazwa organizacji lub imię i nazwisko, adres)

Prokuratura

Data

Na podstawie art. 304 kpk uprzejmie składam

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

W dwutygodniku pt. "Zielone Brygady. Pismo ekologów" z 16.6.99 zamieszczony został tekst pt. Zagłada psów (kopia w załączeniu). Tekst ten nosi podpis: Marcin "Narciarz" Opolski, Runowa 24, 43-100 Tychy. Z powołanego tekstu wynika, że w miejscowości Zabrze - Biskupice podcinano psom gardła. W tych okolicznościach uważam, że mogło zostać popełnione przestępstwo przewidziane przez ustawę o ochronie zwierząt. Adres redakcji: ul. Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków. W przedmiotowej sprawie nie posiadam innych informacji.

Na mocy art. 184 kpk wnoszę o utajnienie moich danych osobowych. Ponieważ działam bez adwokata proszę o poinformowanie mnie o moich prawach i obowiązkach związanych z niniejszym wystąpieniem.

Zał. 1

Łączę wyrazy szacunku

mgr Piotr Szkudlarek
ZB nr 14(140)/99, 1-15.10.99

Początek strony