Strona główna 

ZB nr 3(21)/91, marzec '91

TAMA TAMIE -
NIEKOŃCZĄCA SIĘ (NA RAZIE) OPOWIEŚĆ

Sprawa zapory w Czorsztynie pojawiła się ostatnio w czasie Sejmowej Komisji Budżetu i Finansów nad listą inwestycji centralnych (finansowanych z budżetu państwa). W zawieszonej 5.02.91 dyskusji poseł Aleksander Małachowski złożył wniosek, by zaporę w Czorsztynie wykluczyć z w/w listy. Niestety, znaczną większością głosów wniosek został odrzucony.

Przewodniczący komisji Ryszard Bugaj upatruje w inwestycjach centralnych wspaniały środek w walce z bezrobociem (przypomnijcie sobie "blokadowicze" zacietrzewienie robotników z zapory) a we wpływach z prywatyzacji widzi nowy zastrzyk finansowy dla tego typu inwestycji.

Zaproponowano, by przeprowadzić dodatkową ekspertyzę oceniającą zaawansowanie prac m.in. w Czorsztynie. Zadania tego podjęła się NIK, która w ubiegłym roku poinformowała Staszka Zubka, że zapora jest OK.

Ostateczna decyzja to sprawa porównania nakładów poniesionych na poszczególne inwestycje w ub. roku i planowanych w roku bieżącym.

Andrzej Laskowski

* * * * *

Znowu o tamie asuańskiej w kontekście Czorsztyna: w Sudanie proirackie ugrupowanie zagroziło Egiptowi wysadzeniem tamy na Nilu. A co w Polsce:

* * * * *

6.02.91 w Krakowie odbyło się spotkanie w celu przedyskutowania dalszych akcji w sprawie zapory - zjechało się kilkadziesiąt osób z Federacji Anarchistycznej, WiP-u i "Wolę być". Następnego dnia w godzianch 10 - 15 cała ekipa dokonała zajęcia i okupacji budynku w którym mieści się Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej, w związku z zapowiedzianym przetargiem na rozbiórkę obiektów na terenie przyszłego (?) zbiornika. W wyniku akcji przetarg odłożono. Policja nie interweniowała, choć okupacja dała się we znaki użytkownikom całego budynku i klientom (mieszczą się tam i inne biura). Natomiast pracownicy usiłowali "od środka" rozmiękczyć nastroje wyprodukowaną naprędce ulotką, którą cytuję dosłownie:

WIP-owcy !!!

Wasz młody wiek, niedoświadczenie i brak orientacji są wykorzystywane do odwrócenia uwagi Waszej i społeczeństwa od zasadniczych problemów ekologicznych i związanych z nimi gospodarczych. I tak na przykład: Pewni panowie z byłej nomenklatury i z nią związani robią doskonałe interesy na sprowadzaniu do Polski trujących odpadów, pod płaszczykiem importu surowców i półproduktów. Lobby górnicze blokuje import taniego węgla, zatruwając nasze środowisko radioaktywnymi solankami i skałą płoną (stężenie dopuszczalne radionuklidów jest przekraczane niejednokrotnie 15x)

Importujemy makulaturę !!! marnotrawiąc naszą, i wycinamy nasze lasy.

Eksportujemy złom, który mógłby być przetwarzany w "czystej technologii" u nas, degradując jednocześnie nasze otoczenie wyziewami z hut.

Powinniście się zwrócić przeciwko tym siłom i pozostałościom komunistycznej mafii, która zaślepiona chęcią łatwego zysku doprowadzi do tego że będziemy żyć w wielkim śmietniku Europy.

W tej działalności będziecie mieć naszą aprobatę.

Sympatycy ochrony środowiska.

Jakoś odezwa nie wywołała poruszenia. Natomiast następnego dnia oddźwięk w krakowskich przekaziorach był na ogół przychylny.

* * * * *

10.02. w czasie ogólnopolskiego spotkania ekologicznych organizacji pozarządowych odbyło się spotkanie z nowym ministrem ochrony środowiska Maciejem Nowickim. W odróżnieniu od Naczelego Konserwatora Przyrody, wiceministra Andrzejewskiego, który dalej uważa, że dzieło zniszczenia można już tylko dokończyć - potwierdził on zgłoszoną przed Sejmem (ZB 20) gotowość do dyskusji i zapowiedział spotkanie monotematycznej grupy spośród sił ekologicznych i urzędników MOŚ. Nie wiadomo, czy ustalenia będą wiążące.

* * * * *

Od Alexandra Zinke z austriackiej Fundacji Dzikiego Życia (WWF) otrzymaliśmy fax, którego treścią chcielibyśmy się podzielić:

"Jeżeli zbiornik nie został dotychczas wypełniony, sądzę że jest nadal szansa powstrzymania niszczenia środowiska. Poprzez WWF i program "Ekologiczne Cegły dla Naszego Wspólnego Europejskiego Domu" (Ecological Bricks For Our Common House of Europe), a także dzięki kontaktom z Międzynarodową Siecią Rzek (International Rivers Network) i "SOS, Niech Żyje Loara" (SOS Loire Vivante) mamy wiele możliwości zorganizowania protestu celem wywarcia presji na polskie władze. Nasze dośwadczenia wskazują na dużą skuteczność takich działań.

Jeśli potrzebujecie naszej pomocy prosimy o kontakt wraz z krótkim opisem projektu budowy i zagrożonego środowiska, pismem protestacyjnym i adresami decydentów do których powinno ono trafić.

Alexander Zinke
WWF Austria
and "Initiative Ecological Bricks"
Ottakringer Strasse 114-116
A-1162 Wien, Postfach 1
tel 46 14 63-0, 45 69 29-0, 46 14 81-0

(tłum. pr)

* * * * *

Jeden z naszych czytelników pisze, że prawdopodobnie w czerwcu przyjedzie do Polski Papież, który ponoć lubi Pieniny, więc...

5 x (aż)

* * * * *

Ruch Wolność i Pokój (WiP) oraz Federacja Anarchistyczna (FA) zapraszają na bezterminową blokadę budowy zapory w Czorsztynie. Blokada rozpocznie się 1 lipca 1991 roku.

Równocześnie z blokadą od 1.07.91 do 7.07.91 (pierwszy tydzień lipca) w Czorsztynie będzie miało miejsce Międzynarodowe Spotkanie Ekologiczne (MSE) "Czorsztyn'91". MSE "Czorsztyn' 91" jest niezależne od blokady i odbędzie się nawet, gdyby rząd wcześniej podjął decyzję o rezygnacji z budowy. Kontakt:

1. ROBERT DWORNIK (WiP), 30-693 Kraków, ul. Łużycka 69/86.
2. STANISŁAW GÓRKA (FA), 41-706 Ruda Śląska, ul.Energetyków 8/9, tel. 118496 - Kraków.
3. STANISŁAW ZUBEK (WiP), 30-047 Kraków, ul. Karłowicza 17/4, tel. 344583.ZB nr 3(21)/91, marzec '91

Początek strony