Strona główna 

ZB nr 4(22)/91, kwiecień '91

ALOHA ZNACZY MIŁOŚĆ

Aloha International to założone przez dr Serge Kinga towarzystwo skupiające miłośników i adeptów szamańskiej tradycji Huna. Dr King jest hawajskim szamanem i jednocześnie autorem kilku książek, m.in. "Kahuna Healing" i "Mastering Your Inner Self".

Aloha International posiada swoje filie w USA, Kanadzie, Japonii, Brazylii, Danii, Anglii i Niemczech. Celem towarzystwa jest szerzenie ducha miłości, przyjaźni i pokoju na całym świecie.

W hawajskim języku słowo "aloha" oznacza zarówno przyjaźń, pokój, radość, współczucie, miłość, jak i dzielenie się radością z innymi ludźmi. Na wyspach używa się go jako pozdrowienia przy powitaniu i pożegnaniu. Miłość jest siłą, która przekształca świat w świat pokoju i przyjaźni. Aloha International głosi konieczność duchowej transformacji społeczności Ziemi i przekształcenia jej tendencji separatystycznych w doświadczenie jedności, współpracy i wiezi.

Wraz z dojrzewaniem autentycznej więzi między ludźmi, a także wiezi między człowiekiem i naturą, znika podstawowe źródło wojen, agresji, przestępstw, ślepego nacjonalizmu, rozwija się natomiast współpraca i przyjaźń oraz poprawia się psychiczne zdrowie jednostek i społeczeństw. Prawdziwy i trwały pokój jest jednak możliwy tylko wtedy, gdy człowiek osiąga pokój wewnątrz samego siebie i potrafi w naturalny i nieprzymuszony sposób żyć w harmonii ze swoim otoczeniem. Szamanizm Huna rozwija się - jak każda forma szamanizmu - w dwu kierunkach: ku leczeniu jednostki poprzez medytację, afirmatywne myślenie, osiąganie wewnętrznej harmonii oraz ku leczeniu więzi między jednostką i otoczeniem. Wszelka negatywność zarówno na poziomie psychicznym jak i społecznym, ma swe zródło w braku harmonii pomiędzy energiami życia. Przywrócenie tej harmonii stanowi podstawowe zadanie szamana. Poprzez medytację i trans szuka on kontaktu z uśpioną w każdej istocie wyższą inteligencją, która zdolna jest pobudzić i kierować procesami samoregulującymi w organizmach biologicznych, czy grupach społecznych. Siłą sprawczą tego procesu jest uniwersalna moc miłości. Praktyka Huny jest ekspresją tej miłości (aloha) i jej mocy (mana).

Zasady filozofii Humy zawierają się w stwierdzeniu, że myśl kształtuje rzeczywiścość i że nie ma żadnych granic dla psychicznej energii, która powstaje z nieograniczonego źródła. Energia ta płynie tam, gdzie kryje się nasza uwaga i jest obecna w każdym momencie. Wszelka moc sprawcza w świecie tkwi ukryta w głębi psychiki i można ją obudzić za pomocą odpowiedniej praktyki. Podstawowa zasada tej praktyki jest następująca: "Kochaj i podziwiaj wszystkich i wszystko, co ucieleśnia i wyraża pragnienia twego serca. Wyrażaj swą afirmację, podziw i wdzięczność wobec tego, czego głęboko pragniesz."

Mentalność człowieka Zachodu ukształtował system wartości preferujący na ogół obłudę i cynizm, zabraniający sztywnymi konwenansami szczerego i naiwnego wyrażania swoich uczuć i szlachetnych impulsów serca. Mam tu na myśli system wartości nie ten rozpisywany w podręcznikach etyki i dziełach moralistów i filozofów, ale zystem faktycznie funkcjonujący w społeczeństwach. Krytyka i złośliwość są zawsze bardziej cenione niż szczery aplauz i afirmacja. Pobudza to oczywiście ogromną ilość negatywnej energii, czego rezultatem są różnego rodzaju choroby psychiczne, nerwice i stresy, zaburzenia prawie nieznane w prymitywnych społecznościach szamańskich.

Filozofia Huny mówi natomiast: "Błogosław zdrowych ludzi, zwierzęta i rośliny, wszystko to co jest dobrze wykonane, sprawnie działające, co przedstawia obfitość i energię. Kochaj i podziwiaj to, co jest dobre, jasne, szczęśliwe i piękne. Kochaj i podziwiaj siłę, a także siłę płynacą z zaufania, moc oceanów, drzew, gór, miast, budowli, mostów. Kochaj przyjazne uczucia, współczucie, harmonię, wewnętrzny pokój, pogodę ducha, delikatne dźwięki, księżyc, gwiazdy, słońce, jasne kolory, wszystkie oznaki jedności i więzi. Kochaj i podziwiaj wszystkie symptomy wzrostu, pomyślności i sukcesu".

---

MEDYTACJA: przebadaj swe ciało umysłem i skup się na wszystkich mięśniach, które w danej chwili są nieaktywne. Wraz z każdym wdechem skup swą świadomość na czubku głowy, a podczas każdego wdechu - w pępku. Kiedy poczujesz gromadzenie się energii, wyobraź sobie wokół siebie aureolę światła spowijającą całe twe ciało. Staraj się poczuć tak szczęśliwym jak tylko potrafisz. Na koniec, te istoty, które pragniesz obdarzyć swoim błogosławieństwem, wyobraź sobie otoczone takim jasnym polem energii i światła.

---

Aloha International posiada siedem rodzajów grup skupiających uczestników w zależności od ich uzdolnień i zainteresowań. Są to grupy kultywujące praktyki szamańskie związane z energiami wody, ziemi, ognia, powietrza, roślin, zwierząt i ludzi. Kto chciałby zostać członkiem Aloha International może napisać na adres:

Aloha International
P.O.Box 665
Kilauea HI 96754
USA

Marek Has
ZB nr 4(22)/91, kwiecień '91

Początek strony